மருத்துவ பருத்தியின் பயன் என்ன?

2022-06-02

மருத்துவ பருத்திகாயம், பாதுகாப்பு, சுத்தம் செய்தல் மற்றும் நோயாளிகளின் பிற நோக்கங்களுக்காக மருத்துவத் துறையில் பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய சுகாதாரப் பொருளாகும், மேலும் இது காயத்துடன் நேரடி தொடர்பு கொண்ட ஒரு மருத்துவ சாதன தயாரிப்பு ஆகும். இது அசுத்தங்களை நீக்கி, டீக்ரீசிங், ப்ளீச்சிங், கழுவுதல், உலர்த்துதல் மற்றும் முடித்தல் மூலம் மூல பருத்தியால் ஆனது. இது முக்கியமாக மருத்துவ பருத்தி துணிகள், பருத்தி பந்துகள் மற்றும் சுகாதார பருத்தி துணியால் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.

சாதாரண பருத்தியுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​மருத்துவ பருத்தி பருத்தியின் மேற்பரப்பில் உள்ள உறிஞ்சாத கொழுப்புகளை நீக்குகிறது, மேலும் பருத்தியால் மருத்துவ திரவங்கள் மற்றும் உடல் திரவங்களை உறிஞ்சுவதை மேம்படுத்துகிறது.

பேக்கேஜிங் மற்றும் சேமிப்பகம் தூசி-தடுப்பு பேக்கேஜிங்கில் இருக்க வேண்டும் மற்றும் உலர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கப்பட வேண்டும்.  • QR