தொற்று தடுப்பு முகமூடிகளின் உற்பத்தியை ஆய்வு செய்ய அரசாங்க தலைவர்கள் பல முறை மேசினோ தொழிற்சாலைக்கு விஜயம் செய்தனர்

2021-02-03

தொற்றுநோய் தடுப்புப் பொருட்களின் உற்பத்தி செயல்முறையை மேலும் தரப்படுத்தவும், தொற்றுநோய் தடுப்புப் பணிகளுக்கான முதல் வரியின் பாதுகாப்பின் அடித்தளத்தை பலப்படுத்தவும், நமது நகர அரசாங்கத்தின் தலைவர்கள் தொற்றுநோயைத் தடுக்கும் உற்பத்திக்கு வழிகாட்டும் வகையில் பல முறை ஆய்வுகளுக்காக மேசினோ தொழிற்சாலையை பார்வையிட்டனர். பொருட்கள்.
அசாதாரண காலங்களில், ஒருவருக்கொருவர் கவனித்து உதவுங்கள் என்று தலைவர் வலியுறுத்தினார். தொற்றுநோய் ஒருபோதும் அன்பை உறைந்ததில்லை, மேலும் முகமூடிகள் மக்களிடையே அரவணைப்பை ஏற்படுத்தும். கடுமையான தரக் கட்டுப்பாட்டின் அடிப்படையில் சந்தை வழங்கல் மற்றும் தேவையை முடிந்தவரை பூர்த்தி செய்ய நிறுவனங்கள் கண்டிப்பாக தேவை. உடன் நிற்க!

மேசினோவின் அனைத்து பணியாளர்களும் சர்வதேச தொற்றுநோய் தடுப்பு பொருட்களின் உற்பத்தித் தரங்களை கண்டிப்பாக நடைமுறைப்படுத்துவார்கள் மற்றும் தொற்றுநோய் தடுப்புப் பணிகளுக்கு பங்களிப்பார்கள்!
  • QR